Žiadosti

 • obsluha motorových vozíkov
 • obsluha tlakových technických zariadení
 • obsluha zdvíhacích technických zariadení
 • obsluha elektrických technických zariadení
 • obsluha plynových technických zariadení
 • obsluha stavebných strojov


 • Oprávnenia

 • oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
 • odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových
 • oprava, údržba, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
 • odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
 • vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby
 • vykonávanie výchovy a vzdelávania zamestnancov a vedúcich zamestnancov
 • vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových
 • vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích
 • vykonávanie výchovy a vzdelávania viazačov bremien
 • vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových
 • vykonávanie výchovy a vzdelávania elektrotechnikov
 • vykonávanie výchovy a vzdelávania vodičov motorových vozíkov
 • vykonávanie výchovy a vzdelávania zamestnancov na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení


 • Vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb obsluhy motorových vozíkov

  Predaj preukazov

 • informácia pre odbornú verejnosť
 • zápis o uznávaní preukazov obsluhy motorových vozíkov medzi SR a ČR
 • vzor: preukaz obsluhy motorových vozíkov
 • článok na www stránke Národného inšpektorátu práce