• Email: retoo@retoo.sk
 • Tel.: 02/4342 2593

prečo si vybrať práve nás?

Pre našich zákazníkov je najvyššia úroveň školenia zamestnancov viac ako samozrejmosťou

Profesionálny prístup

Od 05.10.2010 sme vyškolili viac ako 11 200 zamestnancov rôznych firiem pôsobiacich na Slovensku

Prispôsobíme sa Vám

Školenia vašich pracovníkov
vykonávame okrem nášho školiaceho strediska, aj u vás vo firme

Prihlášky

Prihlášky na jednotlivé školenia sú v časti "Prihlášky a oprávnenia"

Školenia

v oblasti ochrany práce na základe oprávnení, vydaných MPSVR SR v rozsahu pre:

Zdvíhacie zariadenia

 • obsluha zariadení
 • viazači bremien
 • servisní pracovníci
 • Tlakové zariadenia

 • obsluha zariadení
 • servisní pracovníci
 • Plynové zariadenia

 • obsluha zariadení
 • servisní pracovníci
 • Stavebné stroje

 • obsluha strojov
 • Motorové vozíky

 • obsluha vozíkov
 • technické kontroly vozíkov
 • vypracovanie dopravno-prevádzkového poriadku
 • Elektrické zariadenia

 • § 21, elektrotechnik
 • § 22, samostatný elektrotechnik
 • § 23, elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  Školenie z predpisov BOZP v zmysle zákona NR SR č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v rozsahu pre:

 • bezpečnosť práce a ustanovené pracovné podmienky
 • vedúcich pracovníkov
 • školenie pre pracovníkov pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel